Rok 2009 PDF Tisk Email
Napsal uživatel Mirek   

A tak se nám přehoupl opět Nový rok. Letopočet dnes již píšeme na konci s číslicí DEVĚT. Před několika lety jsme se obávali toho, co se stane při přechodu na rok 2000 a teď jsme prošli dalších devět let a nikdo si nevzpomene na to, co jsme měli za obavy a zda byly oprávněné. Jak to tedy bude dál? Zajímá nás vůbec ještě to, co se děje a může dít kolem nás??

 

Jeden z pohledů na náš budoucí vývoj je pohled ASTROLOGICKÝ. Z hvězd se můžeme dozvědět naší možnou cestu. Především na co jsou naše duchovní cesty zaměřené, jakým směrem bychom měli napínat pozornost a síly, abychom co nejefektivněji mohli žít. Zda jsme schopni se ale něco z horoskopu dozvědět, to ale záleží především na nás, na našem vnímání a snaze porozumění. Ne vždy to je samozřejmě jednoduché. Předkládám Článek určený pro rok 2009 od astroložky paní Kavalové. Na jejích stránkách (níže pod tímto článkem) si můžete nalézt i horoskopy určené pro jednotlivá znamení a pokud byste chtěli osobní horoskopy, rady jak se životem atd., pak je nejlépe se na ní obrátit přímo (viz odkazy). Takže - co hvězdy povídají o roku 2009??? :

 

Svět a my v roce 2009

 

LÁSKA JE NEJVĚTŠÍ UČITEL

Po loňském roce vlády planety Jupiter - přítele lidí, který dal příležitost sáhnout si pro své velké štěstí, před sebou máme rok vlády planety Mars. V čem každý z nás spatřuje životní štěstí? Po loňských zkušenostech mnozí lidé cítí větší sounáležitost s okolním světem. Poznali jsme, že jsme součástí něčeho velkého, co nás nepředstavitelně přesahuje. V astrologickém pohledu představuje letošní rok zkušenosti vyplývající z užití síly, houževnatosti, aktivity, akceschopnosti, sebevědomí a pracovitosti. Můžeme očekávat  události a jejich následky, které často vyvoláme neočekávanými a zlostnými reakcemi na situace, se kterými nesouhlasíme nebo kterými se cítíme zaskočeni. Situace toho druhu nás budou učit větší rozvaze. Poznáme, jak se svými silami moudře hospodařit. Téma roku je autorita a moc.

 

Podívejme se na celý rok globálně, avšak s nadhledem, abychom poznali, jak můžeme vnímat rok 2009 v dopadu na nás a svět kolem nás. Je to princip Marsu v nás, kterým říkáme: já jsem,  já chci…já se ubráním… Díky principu Marsu vnímáme nejprve v době naší nezralosti svět kolem sebe jako překážku, kterou je třeba překonat a jít stále výš a dál. Postupem života potřeby tohoto druhu přinášejí zkušenosti, že my sami jsme strůjci své budoucnosti. V počátku roku 2009 leží Mars v konjunkci se Sluncem a Plutem ve znamení Kozoroha. Každý z nás budeme potřebovat vnést do vlastního konání prvek hlubšího uspokojení. Mnozí lidé začnou přestávat dřít a zápasit s okolnostmi, které se jim staví do cesty a začnou hledat jiný způsob vynakládání energie, aby se pohnuli z místa a mohli odložit předchozí pocit zklamání či proher.

 

Mars v přímém kontaktu se Sluncem a Plutem prověří naši připravenosti obstát v soutěžení, dominaci a třeba i krutosti. Zkusme se rozvzpomenout na události našeho života i světové události v únoru a březnu  loňského roku. Doporučujeme kvalitní pojištění majetku. Bude třeba projevit cit, porozumění, schopnost se ukáznit a nepodlehnout prvním impulzu k destrukci, kdykoliv se cítíme sebeméně ohroženi. Důležité bude, aby se dokázalo co nejvíce jednotlivců angažovat v trvalých společenských hodnotách, místo toho, abychom svým podrážděním ještě více podporovali rozbroje a nejednotnost. Z nezvládnutí této výzvy by mohlo eventuelně plynout i podráždění a agresivita v partnerských a mezilidských vztazích. Dopřát si více důvěry a volnosti a vytvořit pevnější a aktivnější vztahy je to, co od nás toto letošní postavení planet očekává. Ne každému se to podaří k jeho potěšení a výslednému uspokojení. Všichni se však můžeme snažit těmto výzvám porozumět a k všeobecné harmonii ve společných zájmech osobně přispět porozuměním a tolerancí. Vždyť během roku 2008 jsme zřetelně poznali, kde máme slabiny a kde jsme byli sobečtější více, než bylo únosné.

 

Ve prospěch vztahu můžeme vždy pozitivně zasáhnout, k tomu dostal každý z nás dar svobodné vůle. To, jak ji budeme uplatňovat, záleží jenom na nás a nikdo to za nás neudělá, ani předpověď astrologa nezmůže víc nežli zmůže každý jednotlivec a jeho dobrá vůle změnit svůj život. Nicméně velkou výzvou a příslibem letošního roku je možnost poznat uspokojení z nalezené sebedůvěry a schopnosti se opanovat a nepodléhat hned nekoordinovaným agresivním pudům.

 

V letošním roce poznáme, že to, co se odehrává v našich nitrech, v příbězích jednotlivých rodin a skupin, ve svém důsledku ovlivňuje konkrétní události a vše se poté jasně a zřetelně zrcadlí i ve veřejném životě. Poznáme na vlastní kůži, že není ostuda prohrát, ale vyhrát nečestně. Mnozí lidé prožijí velké dilema, kam směrovat další cestu, což se týká jednotlivců i celých skupin nebo států. Nevylučuje to možnost, že někteří lidé budou volit z jakýchkoli důvodů právě cestu otevřeného a někdy velice nečestného boje. Zkoušíme obtížný terén a zkoumáme jak dál. Jak bude rok plynout bude přicházet mnoho příležitostí k prozkoumání.

 

Zakončíme pohled na rok 2009 z poněkud příjemnějšího úhlu pohledu - využívejme svého důvtipu a ctižádosti, abychom uspěli při zdolávání výzev roku 2009, zkusme si znovu připomenout nejsilnější stránky našich povah, které budou působit na naše rozhodování. Jsou to puzení k projevení pevné vůle, ctižádostivosti, touze po nezávislosti a víra ve vlastní schopnosti. K tomu nám může dopomáhat velkorysost, optimismus a silný smysl pro povinnost. Na světě nám nepatří nic, jenom čas a jelikož si své životní zkoušky většinou vědomě nevybíráme, můžeme se spolehnout pouze na to, že je jen a jen na nás, jak se k našim životním zkouškám postavíme. Nikdo z nás nemůže bezpečně běhat, dokud se nenaučí dobře chodit.

 
Přejeme všem lidem v naší zemi a na celé planetě, aby rok 2009 pro nás byl  rokem, kdy nebudeme své síly zneužívat, aby byl rokem, kdy budeme ochotni napravovat vše co jsme napáchali svými slabostmi a neznalostmi. Aby byl rokem, kdy v sobě jednotlivci i větší celky nalezneme ztracenou sebeúctu, čestnost, odvahu a radost ze života.

 Zdeňka Kavalová

 
Duchovní spojení