Léčení přítomnosti skrze minulost! - Pavel Kaiser (Kutička) PDF Tisk Email
Napsal uživatel Mirek   
Mám tu čest, na svých stránkách, představit svého přítele a učitele pana Pavla KUTIČKU. Znám jej již několik let a za tu dobu se snad ještě nezměnil. Je to stále ten chápající, milý a klidný člověk, který se dokáže rozhodnout a změnit celý svůj život od základu (obdivuhodné). Který svým výkladem dokáže zaujmout bez zvýšení hlasu a který má každému, kdo se na něj obrátí, stále co dát. Díky němu jsem pochopil spoustu duchovních zákonitostí, díky němu a SRT jsem mohl pomoci i jiným lidem. Toto by mělo být takové malé poděkování.  
------------------------------------
Navrátit se do tzv. minulého nebo jiného života mnohým připadá jako fantazie. Přestože s metodou navracení do minulosti pracuji a vyučuji další zájemce o tuto práci, nechci nikoho přesvědčovat, že minulé životy existují. Neumím to totiž dokázat. Přesto se ale ukazuje, že to, co se nám zdá jako "minulost," je nutné dobře zpracovat, odbourat veškeré negativní energie a psychické bloky touto "minulostí" způsobené a pak se to příznivě projeví v současnosti. Z toho důvodu považuji metodu návratů do minulosti jako oprávněnou, velice užitečnou a kromě toho pro terapeuta velice poučnou.

Nemohu souhlasit s názory, že navracení do minulých životů je nebezpečné. Pokud se provádí zodpovědně a s cílem pomoci člověku, nesetkal jsem se s tím, že by se nepodařilo někoho vrátit do přítomnosti nebo ho dovést do zážitku smrti a pak mít problém "dostat ho zpátky." Tyto příběhy tradované mezi lidmi jsou opravdu jen báchorky. To by nakonec mohl potvrdit každý z absolventů mých kurzů.

Smyslem návratů je tedy odstranění psychických a fyzických potíží v přítomnosti. Šíře využití metody je značná a ukazuje se, že má velmi málo omezení. Psychika člověka funguje stále na stejných principech, ať už se máme zabývat řešením fobií, psychosomatických bolestí nebo třeba partnerských problémů.

Proč vlastně trpíme? Jeví se to tak, že potíže v přítomnosti mají zhruba čtyři příčiny. Nejčastěji je to proto, že nám v minulosti někdo ublížil a v současném životě jsme zažili něco, co nám onu minulost připomnělo, oživilo. Tím došlo k opětovnému probuzení starého problému. Ve většině případů nechápeme souvislosti a tudíž neznáme pravou příčinu problému. Léčit klasicky pouze projevy problému pak nemusí mít trvalý účinek - nedojde totiž k odstranění psychické příčiny.

Za vysoce spravedlivé považuji to, že se do naší psychiky zaznamenávají i události, ve kterých jsme někomu naopak ublížili my. A také ty, kdy jsme ublížili sami sobě. Kromě toho může náš problém pocházet také z událostí, kdy jsme byli pouhými svědky ublížení někomu jinému.

Jaká je cesta ven? Je jich jistě více, ale zde chci pojednat právě o metodě navracení do minulých životů, která je u nás známa jako hlubinná abreaktivní psychoterapie (o její rozvoj se zasloužil mj. Ing. Andrej Dragomirecký).

Co dokáže HAP vyřešit? Velmi mnoho, ale samozřejmě ne zcela všechno. Úspěchy jsem zaznamenal například u fobií, mentální anorexie, bulimie, partnerských problémů, nespavosti, různých bolestí (zad, nohou, atd. atd.), kouření (nepodařilo se mi ale u každého), utkvělých představ ("nikdy nebudu dobrá," "nikdo mě nemá rád," "sex je jen ponížením ženy" ...). Vyřešil jsem také dlouholeté migrény, závislosti na dětech, na partnerovi, na ..., alergii na psy, strach ze smrti, stresy, deprese, smutky, vnitřní napětí a pocit, že nemá cenu žít, trému před konkurzem, deprese po úmrtí blízké osoby, strach z jízdy v autě, třes a nervozitu z neznámých důvodů, nedostatek sebevědomí, problémy způsobené přivtělenými dušemi a mnoho dalších.

K zajímavým případům patřil homosexuál, který přišel na terapii ne zcela dobrovolně, ale na nátlak otce. Uprostřed terapie s hrůzou zjistil, že jeho orientace se začíná měnit a z terapie doslova utekl. V případě, kdy si homosexuál přál zbavit se své orientace, se mi práce s ním vydařila. Nemohu ale takový výsledek slíbit každému.

Metoda navracení do minulosti má ale svá "technická" omezení. Vyžaduje komunikaci mezi klientem a terapeutem, takže k tomu je třeba určitá mentální způsobilost. Toto lze obejít prací na dálku přes vhodného prostředníka, a i to je práce velmi zajímavá. Omezující je také věk klienta, obvykle je třeba, aby mu bylo aspoň 12 až 13 let. S mladšími klienty pracuji prostřednictvím matky, což má jisté příznivé vedlejší efekty - matka ještě lépe pochopí pocity a příčiny problémů svého dítěte.

Jak vypadá typické sezení? Při této práci se nepoužívá hypnóza, jak se někteří domnívají. Klient se při vybavování minulosti postupně sám ponoří do tzv. stavu alfa, který je pro člověka zcela přirozený (obdoba našeho stavu před usnutím nebo po probuzení). Terapeut má být jen velmi dobrým průvodcem, ale neměl by vnášet do průběhu terapie své názory. Součástí naší práce také není žádné psychologické poradenství ani komentování problémů klienta. Takové je aspoň mé přesvědčení, často se setkávám s jiným přístupem, který mi ale nevyhovuje a nepropaguji jej. Celý systém je založen na kladení určitých otázek, které pomáhají klientovi vybavit si postupně hlubší a hlubší minulost, takže se běžně dostáváme za hranice tohoto života. Po nalezení příčiny problému se opakovaně prochází část života, kde problém vznikl, aby došlo k dokonalému "odžití" (abreakci) staré události. Průvodními jevy mohou být i různé bolesti, vidění obrazů, uvědomování si myšlenek atp. Důkladné prožití události přinese klientovi hodně uvědomění a pochopení, úlevu od fyzické bolesti a spolu s tím vybití negativní psychické energie. Po návratu do přítomnosti se najednou původní situace, ve kterých míval klient problém, jeví ve zcela jiném světle a obvykle je po problému.

Dobrých hlubinných terapeutů je stále málo. Tato práce se musí dělat dobře jako každá jiná. Proto je užitečné projít kurzem, kde se můžete naučit, jak vše správně provádět, jak pomáhat klientovi s vybavením minulosti a jejím účinným zpracováním. Není to složité, ale není to zase tak jednoduché. Proto kurz trvá celý týden a je nabitý spoustou praxe, kde si každý sám s pomocí nových kolegů řeší svá stará traumata. Je běžné, že z kurzu odjíždějí účastníci "o třicet kilo lehčí," alespoň se tak cítí. Nejčastěji si na kurzech lidé zpracovávají své vztahy, rodiče, porod, početí a samozřejmě spoustu minulých životů.

Ať už jsou "minulé životy" skutečností nebo ať je to jen symbolické vyjádření našeho problému, podstatné je to, že práce s nimi vede ke zlepšení života v přítomnosti. Proto své studenty nabádám, ať neberou tyto "životy" příliš vážně, ale jako dobrou cestu ke zlepšení jejich zdraví psychického i fyzického. Vedlejším efektem práce na sobě touto metodou je upevnění zdraví, lepší pohoda, zvýšení IQ... Téma návratů do minulosti je dost rozsáhlé a vyžadovalo by více prostoru. Máte-li zájem zabývat se touto metodou a pomoci nejen sobě, ale i svým blízkým nebo svým klientům, doporučuji vám srdečně kurzy svých žáků. www.e-esence.cz.Pavel Kaiser (Kutička).

 
Duchovní spojení