Snaha diskarnátů o odchod do světla PDF Tisk Email
Napsal uživatel Mirek   
Při své práci jsem postupně začal zkoumat některé informace a skutečnosti, které mne při práci s diskarnáty zaujaly. Po nějaké době jsem přišel i na princip objevování diskarnátů u různých lidí. Již výše jsem psal o náhodném či cíleném příchodu. Teď bych chtěl spíše mluvit o lidech, kteří začali pracovat s metodou SRT (případně jinou, která umožňuje práci s duchovními bytostmi a diskarnáty) a mají neustálé problémy s diskarnáty, s objevováním dalších a dalších – to většinou v počátcích, někteří stále.

Lidi, kteří SRT používají si mnohokráte neuvědomují, že svou činností zasahují do životů lidí, ale i duší. Tím, že mají schopnost vyřešit problém jakéhokoliv diskarnáta se stávají takovým světelným ostrůvkem, více či méně září bílým světlem, které diskarnáty jako takové přitahuje. Oni ale nejdou za světlem, ale za tou možností volného odchodu.

Uvedl bych to na příkladu:  Duše může být svou násilnou smrtí tak otřesena, že se nerozhodne přes pomoc svých průvodců odejít, ale že zůstane okolo svého "vraha" se snahou se mu pomstít (velmi častý případ, někdy ale se to týká vazeb na majetek, na milované osoby, na místo smrti, nebo strachu z přechodu či strachu z převzetí zodpovědnosti za své činy ...). Tento D (říkejme mu tak) časem ztrácí (někdy dny, někdy staletí z pohledu člověka) svou touhu po pomstě a začíná si uvědomovat sebe, přestane se třeba bát přechodu do světla ap. Proto si zvolí nejrychlejší cestu, která vede do světla. A kde najít tu nejrychlejší cestu? Samozřejmě u těch, kteří to umí. V některých případech přichází na klientech, mnohdy však „sedají“ přímo na lidi, kteří se tímto zabývají. Pak ale musí svým působením (nebývá to pozitivní působení) vyprovokovat reakci, která by vedla k jejich očištění a odvedení do světla.  

Ti, kdo to umí, ať si otestují, kteří jsou "staří" (původně usazení D) a kteří přišli pouze na příslušné sezení s klientem. Je to velmi zvláštní. Jakmile jsem přišel na tento princip, tak jsem se rozhodl s tím něco dělat. I já jsem měl velmi často problémy s opakujícím se rušením při napojení na Vyšší Já. Proto jsem udělal následující experiment - Přímo jsem jim nabídl možnost odvedení. Nabídl jsem jim možnost přijít otevřeně, nehledal jsem v tom problém a nabídl jsem jim pomoc. Svým přístupem jsem jim naopak jasně naznačil, že jejich postavení chápu a že jsem jim ochoten pomoci. Způsob popíši někdy jindy. Netušil jsem, o jakou vlnu diskarnátů se bude jednat, o to více mě potěšilo, že to mělo a má smysl a musím říci že zájem byl opravdu veliký (denně několik tisíc diskarnátů). A proč to tak fungovalo? Prostě oni hledají někoho, kdo jim v tom pomůže.

Po nějaké době jsem ale přišel na jednu zvláštní věc. Vždy se objevili někteří diskarnáti, kteří se nechovali dle předepsaného postupu. Někteří se snažili prorazit všechny ochrany a snažili se na sebe upozornit. Nejdříve jsem se domníval, že se jedná o negativní bytosti, které spíše chtějí ubližovat. Nešlo mi to ale dohromady s tím, že věděli o tom, co se s nimi může stát a přesto se očividně snažili na sebe upozornit.

Teprve za čas jsem si na základě jedné myšlenky od jiné osoby uvědomil, že se vůbec nejedná o jakési potměšilce, ale o bytosti, které potřebují  osobní pomoc.  Potřebují odstranit strach, obavy či vazby, které jim brání jen tak přejít. Rozdíl oproti potměšilců byl v tom, že ti se naopak při čistění klienta skrývají, nikdy se nesnaží při terapii na sebe upozornit, spíše naopak. Ti, kteří se snažili na sebe upozornit prostě potřebují individuální přístup. Potřebují v něčem pomoci. Jak, jakým způsobem to zjistit, co pro ně udělat jinak, to je to, čím se "trápím. Většinou se jedná o intuitivní práci s každou jednou bytostí, při které duše sami hodně napovídají.

Důležité je, že mnoho lidí má program, který ty D přitahuje. To je ta práce, v mnohých případech i láska a porozumění (oni jí potřebují strašně moc a mnohdy se mi v případě zatvrzelců podařilo věc řešit láskou a "domluvou" - mnohdy se nejedná o nic jiného, než strach). Rád bych tímto povídáním ukázal, že zbloudilé duše, duchové či diskarnáti nejsou nic jiného, než zemřelí příbuzní, přátelé. Mnohdy se jedná o vaše duchovní přátele (proto se pohybují okolo Vás) a ne každému se podaří při své inkarnaci pomáhat duchovnímu světu, většinou to bývá obráceně. Za to se Vám naopak dostává Lásky a pocitu sounáležitosti.
 
Duchovní spojení