Povídání o kyvadle PDF Tisk Email
Napsal uživatel Mirek   

Vždy lidstvo lákalo tajemno, možnost mít odpovědi i na věci, které se ještě nestaly či nikdy nestanou. Rádi bychom žili tak, aby nás žádné okolnosti nezaskočily a proto neustále hledáme kolem sebe takové informace, které by nám v tom ustavičném shonu pomohly překlenou bolestivá období. Jedním ze směrů, kam se lidé obrací je duchovno. Bůh, andělé, duše a duchové atd. To jsou najednou ti, o které projevíme zájem, neboť oni jsou možná nositelé informací pro nás. Já přirovnávám duchovní svět k moři. Je to pro vnitrozemce naprosto úchvatné setkání s jinou realitou a dimenzí. Strávíme u moře nějaké období, přičemž náš kontakt s ním se omezí na koupání v bezpečných oblastech. Jde nám jenom o odpočinek. Čím více ale moře poznáváme, tím častěji jsme si schopni uvědomit možná nebezpečí. A pokud chceme opustit bezpečná pásma a prozkoumávat moře v hloubkách, pak je třeba mít průvodce. Někoho, kdo moře zná a kdo nás upozorní na nebezpečí, která by pro nás mohla mít třeba i trvalé následky. Pokud se ale těmto nebezpečím dokážeme vyhnout, pak zjistíme, jak je moře nádherné a skrývá mnoho krásy a poučení. A duchovní svět je ve vzdálené příměře něco podobného. Má pro inkarnovaného člověka mnoho krás ale i nebezpečí. Vstoupit a pracovat s duchovním světem se dá kdykoliv a každá forma je správná, protože nejlépe vyhovuje dané podstatě či účelu. Důležité je však mít informace o tom, jak se ochránit před možnými nebezpečími.

 Tato příručka nemá tedy za úkol sloužit k samovýuce práce s kyvadlem, ale podpořit práci s duchovním světem pomocí informací, které jsou Vám jako základy dány některým ze svých učitelů. Jako autor jsem si vědom několika základních aspektů, které je třeba ohlídat.

-              V první řadě se člověk sám poprvé velmi těžko napojuje na vlastní VJ čistým a pravidelným spojením, které je pro komunikaci nezbytné. Mnohdy z počátku ani bez vedení nepozná, zda je spojení správné.

-              Při práci s kyvadlem si mnohdy samouk neuvědomuje, že otázky zásadně nemá klást kyvadlu, nýbrž tomu „něčemu“ za ním a je třeba tedy konkrétně vědět kdo je tím našim průvodcem či informátorem.

-              Člověk, který se nedotkne správných sfér, ne vždy má snahu zachovat čistotu myšlenek, nechce se mu nezištně pracovat, většinou hledá informaci pouze pro vlastní potřeby.

-              Zachování neutrality je mnohdy porušeno dotazy osobního rázu, při kterých naše chtění a toužení snižuje kvalitu odpovědí až o desítky procent.

-              Při počáteční snaze je člověk ochoten riskovat věci, které jsou až nebezpečné a mohou zavést na zcestí daleko od počátečních snah a plánů. A mnohokráte se pak stává, že člověk ztratí zájem o duchovní cestu a je zbytečně o mnohé ochuzen.

-              Z minulých životů si přinášíme mnoho bloků, které pak brání při prvních napojení a které musí někdo jiný odblokovat.

 

A tak bychom mohli pokračovat dále. Je mnoho věcí, které mohou bránit napojení na duchovní svět, nebo které mohou velmi zkreslit případné odpovědi. Je i mnoho věcí, které vám mohou ublížit. Ve svém životě jsem si již mnohokráte vyzkoušel, že pro první start je nejlepší pracovat s někým, kdo může tato rizika eliminovat. Většinou však je ale pro začátečníky nejdůležitější podpora a sebedůvěra spojená s vysvětlením a správným nasměrováním. V případě samouků se stává, že mnoho let pracují s duchovními bytostmi, které při bližším zkoumání nejsou vůbec schopni (mnohdy i ochotni) dotazy zpracovat správně, případně je i zkonfrontovat s naší současnou životní osou. O jedněch z takových bytostí najdete informace v kapitole Diskarnáti. Takovéto zjištění může být pro člověka trpkou pilulkou a ve svém rozčarování pak může odhodit vše, co se do té doby naučil.

Tato příručka tedy nebude umožňovat první bezproblémový vstup do světa duchovních bytostí. Klade si za svůj cíl hlavně ucelenost informací, které toho, kdo prodělá kurz kyvadla, budou udržovat ve stavu důvěry, pravdy a Lásky. Kurz by měl mít za úkol člověka očistit, uvolnit mu případné bloky a připravit na práci s kyvadlem tím nejlepším způsobem.

Kyvadlo není nic, než nástroj. Vše se odehrává v naší hlavě a my jsme ti, kteří odpovídají za pronesená slova. A slova mohou pomoci, ale i velmi ublížit!

 
Duchovní spojení