Duše a zlo PDF Tisk Email
Napsal uživatel Mirek   
Některé otázky klientů jsou natolik závažné, že se raději obrácím na zdroje, jejichž ověřené informace vycházejí z dlouhodobého výzkumu. Jsem velmi potěšen, když mé informace, na kterých stavím, se mi tímto způsobem potvrdí. Proto si dovolím do mého povídání vložit úryvek z knihy pana Michaela Newtona, PhD. OSUDY DUŠÍ (angl. orig. JOURNEY OF SOULS):

„Ty duše, které se podílely na nějakém zlu, jsou umístěny do zvláštních center, které někteří klienti nazývají jednotkami intenzivní péče. Bylo mi řečeno, že zde je jejich energie přetvořena tak, aby byla znovu čistá. V závislosti na stupni svého provinění mohou být tyto duše poměrně rychle poslány zpět na Zemi. Pro svůj další život si mohou zvolit třeba osud oběti jiného zlého činu. Pokud však jejich činy měly dlouhotrvající následky, byly obzvlášť kruté, nebo postihly mnoho životů, je to znak jistého pokřiveného modelu chování. Takovéto duše mohou strávit dlouhou dobu v osamocení, a to někdy i několik tisíc pozemských let. Základním principem duchovního světa je přesvědčení, že jakýkoliv zlý skutek, ať už záměrný či nikoliv, musí být nějakým způsobem v příštím životě odčiněn. Není to chápáno jako trest ani pokání, ale spíš jako příležitost ke karmickému růstu. Neexistuje tedy žádné peklo, snad kromě Země samotné.“  

Již dlouhou dobu se snažím své okolí přesvědčovat, že  největším peklem je peklo na Zemi.  Tyto informace jsem mnohokráte dostal potvrzené i od duší, které na Zemi byly součástí nějakého zla. Po jejich odvedení (mnohdy ne vůbec jednoduchém) je při zpětném kontaktu z nich cítit úleva, Láska a klid. Je to jako na Zemi. Pokud něco provedu, je jednodušší nést za to následky, než se schovávat. V duchovním světě nejsou žádné důvody k ponižování za prožité skutky. Já osobně jsem přesvědčen, že je velmi důležité poznat všechny zákoutí lidské povahy a lidského konání, neboť právě tyto zkušenosti nám otevírají cestu k hlubšímu poznání. Proto je třeba poznat i jistou míru zla, lži a nepravdy - rozhodně je lepší si ZLO uvědomit, než jej konat. Po pochopení není třeba již v tomto tématu konat.

Celá tato pasáž z knihy vyznívá až moc pesimisticky, leč mohu jenom uklidňit ty, kteří mají pocit z jakékoliv direktivy. Práce s dušemi v duchovním světě je neuvěřitelně rozsáhlá, velmi inspirující a vždy se opírá o potřeby a chtění každé jednotlilvé duše. Žádná duše není sama, vždy má svou rodinu, instruktory, poradce či mistry, kteří jí s Láskou nabídnou možnou cestu. Vše probíhávždy ve znamení Lásky a pohody, nikdy se nestane, že by bylo duši mentálně ublíženo. Mnohé duše berou inkarnaci např. jako divadlo, kde hrajou náročné i jednoduché role, kde se těší na svůj výstup, někdy se i bojí, ale je to vždy jejich rozhodnutí a pokud nechtějí, tak se neinkarnují.

O to větší úsilí vyvíjí ostatní bytosti, když se duše odchýlí od Lásky a je zastřena závojem mnohých lidských vlastností, které jí nedovolují se vrátit tam, kde je doma. A zde je naše práce. Jsme schopni těmto duším pomoci, ukázat jim cestu k pochopení, nebo jim pomoci přejít tam, kde to pochopení naleznou.
 
Duchovní spojení