Co je víra v Boha? PDF Tisk Email

Cesta duchovního vývoje je velmi složitá. Někdo je věřící již od "narození" a když mu položíte otázku proč věří a kde vlastně se v něm vzala ta víra, tak ani nepochopí Vaší otázku a neumí vůbec odpovědět. Někdo obráceně hledá celý život a stále není spokojen s tím co nalézá. Někdo se hlásí k víře (církevní) a přitom nevěří ničemu z toho co slyší. A jsou tací, kteří nikdy nic nehledali a hledat nebudou. Cest je mnoho!

Každý člověk je samostatná kniha, která při dobrém čtení dokáže otevřít široké obzory protichůdných vlastností, schopností a potřeb. V každé takové knize je i kapitola víry. Někde je jenom odstaveček, někdy desítky stran, ale vždy najdeme nějakou zmínku. Záleží na každém z nás, jak si nechá od své duše zprostředkovat informace, které podvědomě cítíme jako správné, ale přitom jsou námi nepopsatelné, nejsme schopni tyto informace blíže specifikovat. Je to spíše takové jemné tušení.

Pokud duše (ta naše prastará součást) předá některé informace takovým způsobem, který na nás zanechá větší stopu, než jenom tušení, pak začneme sami hledat, tápat a shánět informace, které se minimálně alespoň trochu podobají tomu, co vnímáme.

Přístup k víře je různý, ale pokusím se zde spíše spojit dvě pravdy, které nám pomohou vysvětlit, čím vším může víra být:

1. Bůh je všude a ve všem

2. Víra je otázka srdce a bez pochybností

Spojením těchto dvou pravd nastává zajímavý výsledek -

Pokud tedy věříme v cokoliv, pak věříme i v Boha,
neboť jakákoliv skutečnost či předmět jsou tedy projevem Božím na Zemi

Pak tedy věříme-li v Lásku, přátelství, či jakýkoliv jiný cit (nebo činnost), která nás povznáší je zároveň i vírou v Boha (Absolutno - jak kdo chce), která nás dostává blíže k cíli na naší pozemské cestě.

 
Duchovní spojení