Bytosti kolem nás ... PDF Tisk Email
Napsal uživatel Mirek   

... co je myšleno bytostmi? I vy jste bytosti a to velmi zajímavé a inspirativní. V této části však mluvím o duchovních bytostech, kterých je kolem nás hodně a jsou to různé druhy s různými úkoly. Ať mluvíme o dévách, vílách, různých entitách, ale i o "bozích", mistrech, o radách, poradcích, ochráncích ale i diskarnátech. Více se však zaměřuji na diskarnáty, kteří nás trápí svým konáním záměrně i nezáměrně. Ale to je prostě život - musíme si (nejen) s těmito trápeními nějak poradit.

 
Duchovní spojení