Boží hierarchie PDF Tisk Email
Napsal uživatel Mirek   
Rád bych se zmínil o tom, jak já chápu Boží přítomnost a modlitby jako takové. Následující informace staví na mých zkušenostech a přesvědčení. Nechci nikomu v žádném případě vyvracet jeho názor či víru. Právě naopak. Chci zde touto formou předestřít, že nikdy nebudeme schopni do podrobností pochopit a postihnout celý duchovní řád.

Na Zemi používáme slovo, které je mnohoznačné, které pro každého člověka může mít jiný smysl a jiný dosah. Slovo BŮH při povídání o duchovních bytostech je trochu široké a nejednoznačné. Časem možná zjistíte, že při přímé komunikaci s duchovní sférou je toto slovo nějak moc široké, nedokáže přesně vystihnout správný význam.

Pokud tedy budu hovořit v tomto povídání o Bohu jako o něčem nejvyšším, pak bych raději mluvil o Univerzu, Jsoucnu, Zdroji apod.

Bůh je v mém pojetí spíše Bytost, která má na starosti lokální oblast. Jeden národ, kontinent, planetu či galaxii. Vždy se jedná o bytost, která svými schopnostmi a zkušenostmi může pracovat na příslušné úrovni.

Tato Boží hierarchie je logická, ale pro vyznavače božího monopostu je tato situace nepřijatelná. I pro mne to bylo dlouho nevyřčené tabu, které se počalo vytrácet s přibývajícími informacemi. Ve své podstatě boží monopost zůstává zachován, pouze je třeba si připustit, že nad tímto Bohem je další a další. (Nepleťme si to se starým Olympem).

Tato informace ale nese sebou další aspekt a tím je myšlenka, kam vlastně míří naše oslovení, naše modlitba. Pokusím se to celé vysvětlit. Obyčejná louka v lese má svého patrona, tak jako každá květina či tráva. Tyto bytosti (víly apod.) jsou nejlepší pro příslušný objekt. Pomáhají při růstu i uvadání, snaží se pro svůj objekt zájmu o ty nejlepší podmínky, které budou v souladu s duchovní cestou. Tito strážci (pomocníci, průvodci …) jsou v duchovním světě na příslušné úrovni a rostou svou schopností učit se, získávat zkušenosti a plnit úkoly.Čím je objekt zájmu na vyšší úrovni (příp. pracovně náročnější), tím je potřeba , aby se o něj starala zkušenější bytost.

Nutno ale podotknout, že zkušenosti se získávají prací a chybovost k této práci také patří (raději než chybovost bych použil výraz jiný pohled, který se s přibývajícími zkušenostmi a nadhledem může diametrálně změnit). Tímto ale nechci snižovat způsob práce, nebo bytosti samé. Naopak jsem přesvědčen o nesmírné důležitosti tohoto způsobu práce a o nedozírné kvalitě jednotlivých bytostí z pohledu člověka. Takto pouze upozorňuji na to, že zpracovávané informace mohou být odlišně interpretovány a zpracovávány u bytostí na různých úrovních.

Modlitby jednotlivých lidí také směřují k různým úrovním. Je to jako v práci, pokud žádáte o dovolenou, pak nepůjdete za generálním ředitelem, který by tento problém stejně předal kompetentnímu člověku. Pokud se však chystáte řešit komplexní situaci firmy, pak nebudete jistě zdržovat svého mistra. A tak je to i s modlitbami Lidé, kteří jsou duchovně na vysoké úrovni mnohdy svou modlitbu posílají i za hranice galaxie. Zda je to výhodou či nikoliv nechci a nemohu posoudit, ale o tom, že je to tak správné jsem bytostně přesvědčen.

Velká většina modliteb směřuje k bytosti, kterou nazýváme Stvořitelem. Tato bytost je pro planetu Země nesmírně důležitá, neboť právě ona byla u zrodu naší planety a všech pravidel „hry“ na ní.

Tak jako Země, tak i každá planeta, kde se inkarnují duše má svého Stvořitele a bývá tím nejvyšším Bohem pro dané místo. On je tím, ke komu směřuje většina modliteb a na koho se obrací většina obyvatel.

Na závěr bych chtěl na příkladě ukázat, že není důležité tyto informace vzít za své, jako spíše na základě svého přesvědčení pracovat a přemýšlet tak, jak je příjemné bez ohledu na cizí názory.

Kdysi jsem se snažil (když se jednalo pouze o mé informace, které jsem neměl ještě podložené) tento způsob práce v duchovním světě vysvětlit svému příteli. Mnohokráte totiž konzultoval se stvořitelem informace, které z mého pohledu byly určeny již pro bytost vyšší. O nesmírné kvalitě Stvořitele jsem přesvědčen, ale je třeba rozlišovat, zda daná bytost může příslušné informace zpracovávat s náležitým odstupem a nadhledem (dovolím si to takto napsat, neboť tyto bytosti nemají problémy s lidskými povahami, nejsou urážlivé ani ješitné – to pouze lidoví vypravěči neunesou skutečnost, že Bůh miluje všechny bez rozdílu).

Bohužel je tento můj přítel stále přesvědčen, že komunikuje s bytostí nejvyšší. Chtěl bych věřit, že tomu tak je a že v našem případě se jedná pouze o nedorozumění v názvosloví, i když mnohé indicie tomu nenasvědčují. No nevím, v každém případě chápu, že lidské ego takto může utrpět. Zvláště v případech, když se mnoho let staví na základech, které se nakonec zhroutí. V takovýchto případech se ale nikdy nestává, že by se informace nedostaly na správné místo určení. Právě naopak. Je však škoda, že konzultace nemůže probíhat přímo, neboť mnohé odpovědi na otázky vyvolávají další otázky.
 
Duchovní spojení