Proč je tak velká beznaděj mezi lidmi? PDF Tisk Email
Napsal uživatel Mirek   
Proč je tak velká beznaděj mezi lidmi?
Skončí to někdy?

Plánoval jsem si povídání, ve kterém bych se snažil vysvětlit mnohé představy a poznatky. Nakonec jsem se rozhodl uvést malinkou část knihy Michaela Newtona, PhD. OSUDY DUŠÍ (angl. orig. JOURNEY OF SOULS). Tento pán pracuje s hypnózou. Po období, kdy pro pomoc vracel své klienty do minulých životů, začal vracet lidi do období mezi životy. Mnohé překvapivé informace nám tím přesně zapadají do sebe. Díky této práci můžeme porozumět věcem, jako např. proč jsou dvě děti u stejných rodičů naprosto odlišné, kdy se spojuje duše s nenarozeným dítětem, proč se nám mnohdy dějí nepochopitelná příkoří atd.).

Mnoho informací, které jsem při své práci získal se přesně kryjí s informacemi získanými panem Newtonem. Mnohé jeho obrazy doplnily můj pohled na člověka i duše. Dovolím si tedy zde uvést část, která doplňuje i důvody beznaděje lidstva:

... Mnozí z mých pokročilých subjektů se vyjádřili v tom smyslu, že v duchovním světě narůstá jakési hnutí za změnu pravidel hry na Zemi. Tito lidé říkají, že jejich duše mají menší anamnézii (zapomnění) o svém Já a o životech, které prožili v dřívějších kulturách. Zdá se, že v posledních několika tisících letech bylo blokování našich nesmrtelných vzpomínek na vědomé úrovni úplnější než kdy dříve. To přispělo ke ztrátě víry v naší schopnost sebetransformace.

Země je plná lidí, kteří pociťují beznaděj, když uvažují nad smyslem života. Nedostatek spojení s naší nesmrtelností v kombinaci s užíváním chemických prostředků způsobujících změnu vědomí a přelidnění způsobilo bouři. Mnoho duší, které během posledních století prožily na Zemi vícero inkarnací, uvádělo, že když mají příležitost, vybírají si k inkarnaci méně stresující světy. Existují osvícenější místa k životu, kde je amnézie velmi redukovaná a nezpůsobuje smutek po domově v duchovním světě.

Pro nové milenium připravili Mistři řídící osud Země změny, které dovolují přijmout více informací a porozumění týkajících se toho, kdo jsme a proč přicházíme do našich životů! ..."

Toto by mělo být povzbuzení pro ty, kteří vše vidí černě, kteří již nevidí jiné, než radikální východisko ze současného stavu. Jsme lidé, kteří patří do duchovního světa, pouze to dočasně nevíme, nepamatujeme si. Pokud tedy je správný předpoklad, že jsme si sami před inkarnací zvolili svou cestu, pak je tedy zase na nás, abychom jí zdárně naplnili.

Mějme při svém konání na paměti základní pravidlo:
Bůh, ani duše, nám nikdy nenaloží více, než uneseme !!!
 
Duchovní spojení