My a negativní energie! PDF Tisk Email
Napsal uživatel Mirek   
Za tu dobu, co pracuji s duchovní problematikou jsem se setkal se spoustou lidí, kteří měli co do činění s negativní energií. Mnozí z nás se k tomuto tématu nechtějí vyjadřovat, ani jej nechtějí nikterak rozebírat, neboť jich se to přeci netýká. Bohužel situace je jiná, než vypadá.

Každý člověk, který žije na této zemi, se (bohužel) musí setkat s negativní energií. Formy setkání jsou různé. Rozhodně vynechám povídání o energii, která vzniká našim běžným životem a kterou jsme schopni opět stejným způsobem řešit a čistit. Chtěl bych však povídat o energiích z vnějšku. O energiích, které mnohdy nejsme schopni ovlivnit, ale které nám mohou ublížit více, než čekáme.

Mé rozdělení bude velmi jednoduché a pokud je někdo, kdo se tím blíže zabývá (ve jménu Lásky a čistoty) a chtěl by to nějak rozšířit či upravit, tak ať se ozve. Před samým rozdělením chci ještě podotknout, že negativní energie se dá velmi úspěšně vyčistit a odstranit. Sám se tímto zabývám a v podstatě každý trochu zkušenější uživatel metody SRT je schopen ony energie najít, odstranit a dohledat její zdroj.

Jsem ale přesvědčen, že to jistě lze i jiným způsobem, pouze sám osobně jsem se s takovým nesetkal, proto ani nemohu posoudit úspěšnost odstranění. Prosím, nekamenujte mne za neznalost něčeho, čemu věříte zase vy. Pokud něco takového znáte a funguje to (to se dá ověřit), pak je to skvělé a nelze si nic jiného přát. Nepřeji si nic jiného, než abyste žili v klidu a míru a měli prostor na svobodné rozhodování! Takže teď to mé rozdělení:  
  1. Negativní energie z minulých životů
Tento druh energie si neseme sebou z minulých životů. Jedná se o pozůstatek negativních událostí, které se nám přihodily třeba i před stovkami let. Smrt, zmrzačení, ublížení od jiných lidí, neblahé následky našeho konání atd. Na tyto stavy se pak reaguje různě, ale vždy jsou to reakce těla, které se projevují negativním působením na okolí, případně na sebe samé. Příklady jsou např. klaustrofobie, strach z hadů či kočkovitých šelem atd. Může to být i reakce na naše působení na druhé lidi, které v tomto životě nechceme opakovat.
  2. Nevědomky zaslaná negativní energie
Toto je druh energie, se kterou máme zkušenosti skoro všichni. Jsme jejími vysílateli i přijímateli. Je to "lehčí" druh očarování, který ale může mít negativní následky. Zdrojem bývá nenávist, zloba, závist atd. Ve všech třech případech mohu vyslat velmi silný proud energie, který opravdu zasáhne cílový objekt. Je třeba si ale uvědomit, že zákony posílání energií jsou velmi jednoduché: "Co pošleš, to dostaneš!" Setkal jsem se s mnoha lidmi, kteří jsou velmi překvapeni, když se jim nic nedaří, když mají kolem sebe stále nějaké problémy. Pokud ale s nimi začnu probírat jejich okolí, duševní rozpoložení a stav vůbec, tak zjistím, že o svém okolí smýšlejí zle až negativně, že nejsou ochotni připustit možnost jiné pravdy, než je jejich, že nejsou schopni respektovat jiné lidi atd...
  3. Působení diskarnátů
O těchto vlivech jsem již psal v článcích {o diskarnátech}.
  4. Prokletí a další druhy cíleně zaslané energie
Tento druh může být také nevědomý, ale především bývá záměrný. Jsou, bohužel, mezi námi mnozí, jejichž touhou je negativně ovlivnit jiné lidi, mít nad nimi moc a pokud možno je srazit na kolena. Proč to ti lidé dělají mi trochu uniká, ale jedná se převážně o vlivy a působení, které zase většinou vycházejí ze závisti či vnitřní zloby. Sám jsem se s podobnou praktikou setkal a mohu říci, že neumět to co umím, tak bych byl bezradný. Tato energie vede k situacím, kdy velmi negativně působíte na své okolí. Pohádáte se s blízkými, jste nevrlí, vnímáte tuto situaci, jako byste to ani nebyli vy. Nepoznáváte se ve zlobě, kterou produkujete. Jste schopni ubližovat lidem kolem sebe až fyzicky. Váš způsob jednání je neslučitelný s vašim podvědomím, ale nemůžete si pomoci. Prostě jste zlí!!!
  5. Dlouhodobé či opakované vlivy
Tyto se neliší od předchozích, pouze se objevují v cyklech, které jsou mnohdy až zarážející. Stává se to, když mluvíte vždy určitou dobu s určitou osobou (nemyslím šéfa), někdy jde pouze o časovou závislost, kdy tato energie přichází pravidelně atd.
Všechny tyto body mají společný znak a tím je snaha ublížit lidem kolem sebe. Co tedy s tím? Chápu, že ne každý má chuť či povahu se učit nějakou z metod, která je schopna tuto problematiku řešit. Není asi vhodné pravidelně dojíždět měsíc co měsíc na čištění k někomu, kdo to dokáže řešit. Máte tedy několik možností, buď se to naučit, nebo dojíždět, nebo se domluvit s někým na dálku a nebo najít nějakou "pomůcku", která by mohla většinu vlivů napravovat. Každý doporučí něco jiného, já mohu nabídnout uveřejněnou {školu Vizualizace}, kde máte jistotu, že vše ovládáte sami. Ale to je na výběru každého z nás.

Proč se to ale děje? Nějak se nedostává Láska a pochopení.Žijeme ve státě, který předchozím režimem dostal do vínku pokřivené názory na manželství, partnerství, vzájemné soužití, Lásku atd. Bráníme těm, kdo se chtějí starat o odložené děti, nebráníme rozvodům, bráníme manželstvím které nejsou mezi mužem a ženou, nemáme rádi ty, kteří nás upozorňují na chyby, nevážíme si partnerů a přátel, závidíme úspěšným a překáží nám neúspěšní. Vše co děláme je pouze pro peníze a úspěch.

Za posledních čtrnáct let se již něco napravilo, ale bude muset opravdu vymřít ta stará generace a možná i ta naše, abychom se mezi lidmi cítili opět pokojně a klidně. Někdo se chce vrátit do totality, někdo chce odejít, ale nikdo jakoby si neuvědomoval, že se jedná o osobní odpovědnost. Nikdy jsem nesnášel větu:"Pokud chceš napravovat společnost, musíš začít u sebe". Přiznám se, že jsem vždy v tom viděl frázi, ale teprve teď chápu, že pokud chci, abychom měli společnost čistou a Lásky plnou, musím to být já, kdo kolem sebe bude šířit Lásku. A tak to musí udělat každý bez ohledu na to, zda se toho jednou dožijeme či nikoliv. Lásky není nikdy dost!!!

Proto se nebojte usmívat se na lidi, pomáhat si navzájem a milovat. Jak jsem řekl na začátku: "Vrátí se ti to, co vyšleš!" Tak na co čekáme? My tu Lásku přece chceme!!! A tak sejme, neboť co zasejeme, to také sklidíme!!!
 
Duchovní spojení